Έχεις Μήνυμα… (28 Ιουλίου 2016)

Κοντά σ΄ έναν γέροντα κατοικούσε ένας αδελφός, ο οποίος ήταν αμελής στη μοναχική του ζωή. Όταν δε επρόκειτο να κοιμηθεί, στις τελευταίες στιγμές της ζωής του, ήλθαν κοντά του για να του συμπαρασταθούν και μερικοί άλλοι μοναχοί. Ο γέροντας όμως έβλεπε με έκπληξη, ότι ο μοναχός ήταν χαρούμενος και γελαστός. Για να ωφελήσει και τους άλλους, ο γέροντας τον ρώτησε: «Αδελφέ, όλοι γνωρίζουμε ότι ήσουν ιδιαίτερα αμελής στον αγώνα και στην άσκησή σου. Πως λοιπόν τώρα ετοιμάζεσαι να φύγεις με τόσο ευχάριστη διάθεση;». Και αποκρίθηκε ο μοναχός: «Πράγματι, πάτερ, λες αλήθεια. Πλην όμως, από τότε που έγινα μοναχός δεν κατέκρινα κανέναν άνθρωπο, δεν κράτησα κακία σε κανέναν, αλλά και αν ποτέ φιλονίκησα με κάποιον επιδίωξα την ίδια ώρα να συμφιλιωθώ. Σκέπτομαι, λοιπόν, να πω στον Θεό: Κύριε συ είπες, μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε΄και άφετε και αφεθήσετε υμίν…». Του είπε τότε ο γέροντας: «Η ειρήνη του Θεού ας είναι μαζί σου, παιδί μου. Γιατί χωρίς κόπο κέρδισες τη σωτηρία σου».

Ευεργετινός