Έχεις Μήνυμα… (5 Ιουλίου 2016)

[…] Τα μεγάλα κατορθώματα των ανθρώπων είναι προϊόν της θείας βοηθείας, που επιβεβαιώνουν την παρουσία του Παναγίου Πνεύματος μέσα μας.

Ο κάθε άνθρωπος, χωρίς να εξαιρείται ο άγιος, είναι μία «ανάκρασις», ένα ανακάτεμα των δύο, της ανθρώπινης αδυναμίας και θείας παντοδυναμίας που εκδηλώνονται ανάλογα με τις περιστάσεις.

Επομένως ούτε οι ανθρώπινες αδυναμίες πρέπει να μας σκανδαλίζουν, γιατί είναι δικό μας συστατικό, ούτε τα μεγάλα κατορθώματα να μας κάνουν δύσπιστους, γιατί είναι αποτέλεσμα της θείας βοηθείας. Τα λάθη είναι των ανθρώπων, τα κατορθώματα είναι του Θεού. Και τα δύο είναι παρεπόμενα του ανθρωπίνου βίου». […]

Μοναχής Ολυμπιάδος Ντίτορα

«Η αρχόντισσα του Βυζαντίου – αφηγηματική βιογραφία της Οσίας Ολυμπιάδος της διακόνισσας»