Έχεις Μήνυμα… (26 Απριλίου 2016)

Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω, Σωτήρ μου κεκοσμημένον, καὶ ἔνδυμα οὐκ ἔχω, ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ, λάμπρυνόν μου τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς, Φωτοδότα, καὶ σῶσόν με.

Εξαποστειλάριον Ακολουθίας  του Νυμφίου εκ του Όρθρου της Αγίας και Μεγάλης Τρίτης

_____

[…] «Μέσα στην αρχή μου είναι και το τέλος μου». Ο σκοπός της προσευχής μπορεί να συνοψιστεί στην φράση «γίνε ό,τι είσαι». Γίνε, συνειδητά και ενερά, αυτό που ήδη είσαι δυνάμει και μυστικά, επειδή έχεις πλαστεί κατ΄εικόνα Θεού και έχεις ξαναγεννηθεί με το Βάτπισμα. Γίνε ό,τι είσαι: ακριβέστερα, ξαναγύρισε στον εαυτό σου΄ ανακάλυψε Αυτόν που είναι ήδη δικός σου΄ άκουσε Αυτόν που δεν παύει να μιλάει μέσα σου΄ κάνε κτήμα σου Αυτόν, που ακόμα και τώρα σε έχει για δικό Του. Τούτο είναι το μήνυμα του Θεού σε όποιον θέλει να προσευχηθεί: «Δεν θα μ΄αναζητούσες, αν δε με είχες ήδη βρει» (Pascal).

Αλλά, πως να ξεκινήσουμε; Αφού μπούμε στο δωμάταιό μας και κλείσουμε την πόρτα πίσω μας, πως θ΄ αρχίσουμε να προσευχόμαστε, και μάλιστα χωρίς να επαναλαμβάνουμε απλώς λέξεις από τα βιβλία, αλλά προσφέροντας την νοερά προσευχή μας, τη ζωντανή προσευχή της δημιουργικής σιωπής; Πως να μάθουμε να σιωπούμε για ν΄αρχίσουμε να ακούμε; Αντί απλώς να μιλάμε στο Θεό, πως να κάνουμε μια προσευχή στην οποία ο Θεός μιλάει σε μας; Πως να περάσουμε από την προσευχή των λόγων στην προσευχή της σιωπής, από την «εντατική» στην αυτενέργητη προσευχή (για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Επισκόπου Θεοφάνη), από τη «δική μου» προσευχή στην προσευχή του Χριστού εντός μου;

Ένας τρόπος ν΄ αρχίσουμε αυτό το ταξίδι προς τα ενδότερα είναι η Επίκληση του Ονόματος.

«Κύριε Ιησού…»

π. Καλλίστου Ware Επισκόπου Διοκλείας

«Η δύναμη του Ονόματος»