Έχεις Μήνυμα… (11 Απριλίου 2016)

Κύριε ὁδοὺς ἡμῖν προφθάσαι, τὴν σήμερον ἡμέραν, Ἑβδομάδα ἁγίαν, προλάμπουσαν φαιδρῶς, τῆς Λαζάρου ἐκ νεκρῶν ἐγέρσεως φρικτῆς, ἀξίωσον τοὺς δούλους σου, τῷ φόβῳ σου πορεύεσθαι, τὸ στάδιον τῆς Νηστείας, ἄπαν διανύοντας.

Κάθισμα Τριωδίου του Όρθρου της Δευτέρας, Ε’ Νηστειών

_____

[…] Ποιός είναι ο καλύτερος διδάσκαλος της προσευχής;

Είναι αυτή η ίδια η προσευχή, όπως λέγη ο άγιος Μακάριος ο Μέγας: «Εγώ ξέρω ότι δεν γνωρίζεις να προσεύχεσαι, αλλά προ­σευχήσου όπως μπορείς και συχνότερα και μόνη της η προσευχή θα σε διδάξει να προσεύχεσαι». Συνεπώς λοιπόν, να προσευχώμεθα ό­πως μπορούμε και όσο συχνότερα είναι δυνατόν και βλέποντας ο Θεός τον ζήλο μας θα μας βοηθήση να αποκτήσουμε την αληθινή της καρδιάς προσευχή και το δώρο των δακρύων. […]

Γέροντος Κλεόπα

Μοναχού Δαμασκηνού Γρηγοριάτου: «Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Κλεόπα»