Έχεις Μήνυμα… (6 Απριλίου 2016)

Τῆς ἐγκρατείας τὸν καιρόν, ἁγιάζων ὁ θεῖος, καὶ πανσεβάσμιος Σταυρός, εἰς προσκύνησιν κεῖται, προσέλθωμεν ἐν συνειδήσει καθαρᾷ, ἀντλήσωμεν ἁγιασμὸν καὶ φωτισμόν, καὶ φόβῳ ἐκβοήσωμεν· Σωτὴρ ἡμῶν φιλάνθρωπε, δόξα τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου.

Κάθισμα Τριωδίου του Όρθρου της Τετάρτης, Δ’ Νηστειών

_____

 […] Όμως να κάτι βασικό: Αν δεν πάψουμε να επιδιώκουμε μια χειροπιαστή, ολοφάνερη παρουσία του Κυρίου, τότε θα καταλήξουμε να πορευόμαστε μόνοι μας. Εάν ο ίδιος ο Κύριος μας πλησιάσει, πρέπει να Τον δεχτούμε με μεγάλη χαρά και ταπείνωση. Αλλά ας προσέξουμε να μην ζητάμε μυστηριακές εμπειρίες εκεί που θα΄ πρεπε να ζητούμε συγχώρεσι και μετάνοια.

Έτσι ξεκινούμε να επικαλούμαστε τον Θεό: «Kύριε, κάνε με αυτό που πρέπει να΄ μαι, κι άλλαξέ με, όποιο κι αν είναι το τίμημα». Όταν θα΄χουμε ξεστομίσει αυτά τα επικίνδυνα λόγια, θα πρέπει και να΄μαστε προετοιμασμένοι να τ΄ακούσει ο Θεός. Κι είναι λόγια επικίνδυνα! Η αγάπη του Θεού είναι αμείλικτη. Ο Θεός επιθυμεί τη σωτηρία μας με την επιμονή που αρμόζει στη σπουδαιότητά της. Κι ο Θεός, όπως λέγει ο «Ποιμήν» του Ερμά, «δεν θα μας αφήσει ώσπου να σπάσουν η καρδιά και τα κόκαλά μας». […]

π. Αντωνίου Επισκόπου Σουρόζ (Anthony Bloom)

«Θέλει τόλμη η προσευχή»