Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (20 Μαρτίου 2016)

Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 – Κυριακή της Ορθοδοξίας

π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό

[download mp3]

π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι
(για τεχνικούς λόγους, δυστυχώς ηχογραφήθηκε μόνο το πρώτο μισό …)

[download mp3]