Έχεις Μήνυμα… (19 Μαρτίου 2016)

Τῶν ἡμερῶν ἡ ἀπαρχή, τῶν ἁγίων ἐπέστη Νηστειῶν, ἐν αἷς ἅπας, Χριστιανὸς ἑαυτόν, δι’ ἐγκρατείας πολλῆς, ἐκκαθαίρει, πάντων ἀπεχόμενος.

Ειρμός, Όρθρος Σαββάτου, Α΄Νηστειών

_____

– Γέροντα, συγχωρέστε με, αλλά δεν μπορώ, δεν μπορώ να σηκώσω αυτόν τον πειρασμό….

– Αυτό, παιδί μου, είναι βλασφημία! Μήπως είπε ψέμματα ο Θεός; «Πιστός ο Θεός, ος ουκ αφήσει υμάς πειρασθήναι υπέρ ο δύνασθε». Και συ θλίβεσαι και πικραίνεσαι και λες: «Θεέ μου, ο σταυρός είναι πολύ μεγάλος, δεν μπορώ να τον σηκώσω». Βγάζεις ψεύτη τον Θεό! Γι΄αυτό μην λες: «Δεν μπορώ». «Πάντα ισχύω εν των ενδυναμούντι με Χριστώ». Τα πάντα μπορείς να κάνης με τη  Χάρι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Θεός μιλάει συ θα πης «δεν μπορώ»; Μα δεν ξέρει Εκείνος, αν  μπορείς ή όχι; Τίποτε δεν Του διαφεύγει. Όταν δεν Του διαφεύγει ότι μέσα στον άπειρο ωκεανό, με τα δισεκατομμύρια ψάρια, είναι μέσα στο πρώτο ψάρι, που θα πιάσει ο Πέτρος, ο στατήρας, θα Του διαφύγη, αν εσυ μπορής ή δεν μπορής;

Γέροντος Τιμοθέου Τζαννή

«Ο γέροντας Τιμόθεος Τζαννής ο Πνευματικός»