Έχεις Μήνυμα… (16 Μαρτίου 2016)

Ὁ τοῖς πάθεσι τοῖς σοῖς, πᾶσιν ἀπάθειαν διδούς, Φιλάνθρωπε τὰ πάθη, τῆς σαρκός μου νεκρώσας τῷ σῷ Σταυρῷ, τὸ θεῖον καταξίωσον Πάθος ἰδεῖν, διὰ νηστείας εὐαρεστοῦντα τῇ δόξῃ σου, ἵνα λάβω πλουσίως τὸ μέγα ἔλεος.

Κάθισμα του Όρθρου της Τετάρτη, Α’ Νηστειών

_____

[…] Αν αυτή η αυτομεμψία, που τόσο εκτιμούν οι αββάδες του Γεροντικού, πλημμυρίσει την καρδιά μας, την ώρα τη δύσκολη, την ώρα που μια δαιμονική ορμή μας κάνει να θέλουμε να πονέσουμε τον άλλον, η μνήμη θα στραφεί ευκολότερα σε πράξεις και λόγια γαλήνης. Αυτή η επιλεκτική μνήμη, αν η καρδιά μας έχει μάθει να φιλοξενεί καλούς λογισμούς, θα θυμηθεί πόσες χαρές μου έχει δώσει αυτός ο άνθρωπος, που τώρα με γεμίζει θυμό. Πόσες φορές με στήριξε, μου γέμισε τη ζωή, μου άνοιξε όλη την παραπονεμένη μου τρυφερότητα και, πάνω απ΄όλα, με έμαθε να ευγνωμονώ τον Θεό, που τον έφερε στον δρόμο μου. […]

Ηλία Λιαμή

«Δυό στάλες κουράγιο για συντρόφους και γονείς»