Ανακοινώσεις

Εξομολόγηση

  • π. Εμμανουήλ: Κατόπιν συνεννοήσεως
  • π. Δημήτριος: Δεν εξομολογεί μέχρι και την εβδομάδα της Τυρινής

Θερμή παράκληση

Όσοι θέλουν, μπορούν να φέρουν λάδι και τρόφιμα για την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Θεόφιλος» που τα προσφέρει στα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών των ορεινών και παραμεθόριων περιοχών της Ελλάδας μας, μέχρι την Κυριακή της Τυρινής. Στις συσκευασίες (σακούλες ή κούτες) με τα τρόφιμα, παρακαλείστε να γράφετε ότι προορίζονται για τον «Θεόφιλο». Σας ευχαριστούμε!

Σαββατόχρονο

Από το πρώτο Σάββατο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αρχίζει το λεγόμενο Σαββατόχρονο, όπου κάθε Σάββατο, για όλο το χρόνο, μνημονεύουμε στην Θεία Λειτουργία ονόματα ζώντων (υπέρ υγείας/σωτηρίας) και κεκοιμημένων (υπέρ αναπαύσεως). Όποιος θέλει, ας φέρει εγκαίρως τα ονόματα των οικείων του για τις τελούμενες Θείες Λειτουργίες των Σαββάτων όλου του χρόνου.