Έχεις Μήνυμα… (29 Ιανουαρίου 2016)

Πρέπει να πάμε μόνοι στον Θεό εν απλότητι και αφελότητι καρδίας

[…] Πρέπει να πάμε μόνοι στον Θεό εν απλότητι και αφελότητι. Τι λέει ο σοφός Σολομών; Χρειάζεται απλότητα. «Φρονήσατε περί Κυρίου εν αγαθότητι και εν απλότητι καρδίας ζητήσατε Αυτόν΄ ότι ευρίσκεται τοις μη πειράζουσιν Αυτόν, εμφανίζεται δε τοις μη απιστούσιν Αυτώ». Η απλότητα είναι αγία ταπείνωση, δηλαδή απόλυτη εμπιστοσύνη στον Χριστό. Να δίνομε στον Χριστό όλη μας τη ζωή. Λέμε στην Θεία Λειτουργία, «…πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα»΄ και σε άλλο σημείο, «Σοι παρακατιθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, Δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν Σε και δεόμεθα και ικετεύομεν». […]

Έτσι ν΄αγωνίζεσθε στην πνευματική ζωή, απλά, απαλά, χωρίς βία. Το απλό και απαλό είναι ένας αγιότατος τρόπος της πνευματικής ζωής, αλλά δεν είναι δυνατό να το μάθεις έτσι απ΄έξω. Πρέπει μυστικά να μπει μέσα σου, ώστε η ψυχή σου να ενστερνίζεται τον τρόπο αυτόν με την χάρι του Θεού. Όμως πολλές φορές, ενώ θέλομε να τον επιτύχουμε, το παίρνει είδηση ο αντίθετος και μας εμποδίζει. Να εφαρμόζετε το «μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου». Όταν το θέλεις, όταν εκβιάζεις το θείον, δεν έρχεται. Θα έλθει «εν ημέρα η ου προσδοκάς και εν ώρα η ου γινώσκεις». Εδώ υπάρχει μυστήριο΄ δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Όπως μου συνέβηκε στην Πάτμο.

Όταν χάνετε τη θεία χάρι, να μην κάνετε τίποτα. Να συνεχίζετε τη ζωή σας και τον αγώνα σας απλά, απαλά, ώσπου χωρίς αγωνία να έλθει πάλι η αγάπη ο έρωτας και η λαχτάρα στον Χριστό. Και τότε όλα πάνε καλά. Και τότε η χάρις σας γεμίζει και χαιρόσαστε. Ένα μυστικό είναι οι ακολουθίες. Να επιδίδεσθε σε αυτές και η χάρις του Θεού μυστικά θα έλθει.

Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

«Βίος και Λόγοι»