Έχεις Μήνυμα… (31 Δεκεμβρίου 2015)

[…] Επιθυμώντας το μαρτύριο, βρίσκομε τον Χριστόν΄αντιθέτως, επιθυμώντας τον Χριστόν, βρίσκομε την θνητή ζωή. Εδώ είναι το μεγάλο σφάλμα που κάνομε΄ αντί να αγαπάμε το μαρτύριο, το αίμα, εμείς αγαπάμε τον Χριστόν. Βεβαίως, έτσι τον χάνομε, διότι αυτό είναι όνειρο ηδυπαθούς ψυχής και όχι ηδυμόλπου΄ είναι πόθος που δείχνει αναιμία, αδυναμία, ατομοκρατία. Οι πνευματικώς ανάπηροι, οι υπερήφανοι, λέγουν ότι αγαπούν τον Χριστόν, διότι αυτό δεν κοστίζει τίποτε. Λέγοντας ότι αγαπούν τον Χριστόν και ότι τον πιστεύουν, γίνονται διεκδικητές δικαιωμάτων και στεφάνων΄ κατορθώνουν την κατάφασι της ζωής τους ζώντας χαμερπώς. Η αλήθεια είναι ότι Χριστόν ευρίσκουν και Χριστόν αγαπούν όσοι αγαπούν το μαρτύριο. […]

Αρχιμανδρίτου Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου

«Λόγοι εόρτιοι μυσταγωγικοί»