Έχεις Μήνυμα… (24 Δεκεμβρίου 2015)

[…] Χορεύσατε, αδελφοί μου, γιατί έχομε Θεόν, γιατί με τον Θεό θα είμαστε, γιατί τον Θεόν κουβαλούμε μαζί μας. Οι Εβραίοι χόρευαν μπροστά στην Κιβωτό, το σημάδι της παρουσίας του Θεού. Χορεύουν και οι καρδιές μας, διότι φέρουν τον Χριστόν, και όσο χορεύουν, τόσο ενθυμούμεθα εκείνο που λέγει στην Αποκάλυψη ο Χριστός: «Ιδού έρχομαι ταχύ». Μη φοβάσθε λοιπόν, μην αγωνιάτε, ο,τιδήποτε κι αν συμβή. Όταν αρρωσταίνεις, όταν γερνάς, όταν σου φαίνεται πως θα πεθάνης, όσο κι αν καθυστερή ο Χριστός να έλθη να σε βοηθήση, μη φοβάσαι. Ο Χριστός θα έρθει ακριβώς στην ώρα του. Όπως η μητέρα δεν μπορεί να καθορίση πότε θα γεννηθή το παιδί της, διότι το παιδί θα γεννηθή όταν θα είναι έτοιμο, έτσι και ο Χριστός θα έλθη, από τα πνευματικά σπλάγχνα της μητρός Εκκλησίας. Γι΄αυτό, η απάντησίς μας στον λόγο του Χριστού, «ιδού έρχομαι ταχύ», ας είναι το «αμήν, έρχου, Κύριε». […]

Αρχιμανδρίτου Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου

«Λόγοι εόρτιοι μυσταγωγικοί»