Έχεις Μήνυμα… (7 Δεκεμβρίου 2015)

Κάποτε, ένας ευσεβής και απλός χριστιανός, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας είδε με τα μάτια της ψυχής του, εν εκστάσει και θεωρία πνευματική, όραμα φοβερόν!

Μετά την εκφώνησι «τας θύρας, τας θύρας…» και ενώ απαγγέλεται το «Σύμβολον της Πίστεως», παίρνει ο Λειτουργός τον «Αέρα» που σκεπάζει τα Τίμια Δώρα, τον σηκώνει ψηλά και τον κινεί πάνω απ΄αυτά ρυθμικά.

Τι είδε, λοιπόν, ο ευσεβής αυτός χριστιανός; Είδε εν εκστάσει τον «Αέρα» να τον κρατάνε δεκάδες αγγελικά χέρια, μαζί με τα χέρια του Ιερέως, και να τον κινούν μαζί του ρυθμικά!…  Και των Αγγέλων εκείνων τα χέρια, σε κάποια στιγμή άρχισαν να διπλώνουν τον «Αέρα» με ιεροπρέπεια και ευλάβεια πολλή.

Τη στιγμή που εδιπλώνετο το ιερό Κάλυμμα του «Αέρος», εφάνη αόρατος λίθος να κυλιέται «εκ της θύρας του μνημείου», ενώ από τα χείλη των Αγγέλων ηκούετο ουράνιος, μελίρρυτος ψαλμωδία, που έψαλε το «Κύριε, ελέησον… Κύριε, ελέησον… Κύριε, ελέησον…».

Το Άγιον Βήμα και ο Τρούλλος του Ναού πλημμύρισε από την παρουσία χιλιάδων Χερουβείμ και Σεραφείμ, τον Επινίκιον Ύμνον αδόντων και λεγόντων «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ…», ενώ από πλήθος άλλων Αγγελικών τάξεων ηκούετο χαρμόσυνα και πανηγυρικά το «Δόξα εν υψίστοις Θεώ…» και άλλοι ακατάληπτοι ύμνοι.

Πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου

«Εμπειρίες από την Θεία Λειτουργία»