Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (29 Νοεμβρίου 2015)

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015

π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό

[download mp3]

κ. Λάμπρος Λάσδας (ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής) – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι

[download mp3]