Έχεις Μήνυμα… (28 Νοεμβρίου 2015)

[…] «Πρέπει να επιμένει κανείς στην ικεσία προς τον Κύριο, για να αξιωθεί να βρει και να δεχθεί τον επουράνιο θησαυρό του Αγίου Πνεύματος. Όταν όμως τον βρει, άκοπα θα κατορθώσει να εφαρμόσει όλες τις εντολές του Κυρίου με αγνότητα και καθαρότητα, τις εντολές που πρωτύτερα δεν μπορούσε να εφαρμόσει ούτε με μεγάλο κόπο. Ο θησαυρός αυτός αποκτάται ύστερα από μεγάλη αναζήτηση με πίστη και υπομονή». […]

Αγίου Θεοφάνους του Εγκλείστου

«Ο δρόμος της ζωής»