Έχεις Μήνυμα… (13 Νοεμβρίου 2015)

«Ο Θεός τίποτε δεν αποδέχεται τόσο και δεν αγαπά όσο ψχή πράη, ταπεινή και ευχάριστη»

Πως θα ελεηθούμε; Πως θα σωθούμε; Εγώ θα σας το πω: Ας έχουμε πάντα μέσα στην ψυχή μας την προσευχή και τους καρπούς της, δηλαδή την ταπεινοφροσύνη και την πραότητα. Διότι λέγει: «Διδαχθήτε από το δικό μου παράδειγα γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρουν ανάπαυσι οι ψυχές σας» (Ματθ. 11,29), και πάλι ο Δαυίδ: «Καρδιά που είναι συντριμμένη και εξουδενωμένη ο Θεός δεν θα την καταφρονήση» (Ψαλμ. 50,19). Διότι ο Θεός τίποτε δεν αποδέχεται τόσο και δεν αγαπά, όσο ψυχή πράη, ταπεινή και ευχάριστη.

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

«Χρυσοστομικός Άμβων – Β'»