Έχεις Μήνυμα… (9 Σεπτεμβρίου 2015)

O Θεός είναι αγάπη. Και αν επικαλούμαστε τον Θεό στη ζωή μας, όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, τότε επικαλούμαστε την Αγάπη. Αν γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι Εκείνος είναι αδιαλείπτως πανταχού παρών, και αν είμαστε ενωμένοι μαζί Του στις καρδιές μας, τότε είναι ο Ίδιος που θα μας διδάξει πως να αγαπάμε τον πλησίον μας. Διότι δεν γνωρίζουμε ούτε πως να αγαπάμε τον Κύριο όυτε πως να αγαπάμε τον πλησίον μας, Τα πονηρά πνεύματα παρεμβάλλονται κάθε τόσο μεταξύ ημών και της θείας αγάπης που μας έχει δοθεί, έτσι ώστε να μας ξεστρατίσουν από το δρόμο της αληθινής και πραγματικής αγάπης. Οι υποδείξεις τους είναι γεμάτες από υλικά και συναισθηματικά στοιχεία του κόσμου τούτου: απόλαυση και λαγνεία, που δεν είναι τίποτα άλλο από υποδούλωση.

Συμβαίνει συχνά ένας άνθρωπος, νέος ή γέρος, να ερωτεύεται έναν άλλο άνθρωπο ή ακόμα και αντικείμενο. Κάποιοι άνθρωποι ερωτεύονται το χρυσάφι και δεν μπορούν να αντέξουν τον αποχωρισμό τους απ΄αυτό, ή τον αποχωρισμό τους από την υγεία τους, το σπίτι τους και τα αποκτήματά τους, κι έτσι υποδουλώνονται. Αν κάποιος τους τα έπαιρνε, θα απογοητεύονταν. Πολλές φορές, οι δυνάμεις του κακού φέρνουν τέτοιους ανθρώπους στο χείλος της αυτοκαταστροφής.

Αυτή είναι η αγάπη; Τα πονηρά πνεύματα έρχονται συχνά και ανακατεύονται με τη θεία αγάπη που έχει εμφυτεύσει μέσα μας ο Θεός. Αυτού του είδους η αγάπη [που έχει διαφθαρεί από τα πονηρά πνεύατα] είναι αγάπη χωρίς διάκριση. Αλλά η αγάπη του Θεού είναι απεριόριστη… Αγάπη σημαίνει τελειότητα, λέει ο απόστολος Παύλος. Ο Θεός είναι τέλειος, είναι άψογος. Κι έτσι, όταν η θεία αγάπη φανερώνεται μέσα μας εν τη πληρότητι της Χάριτος, ανκτινοβολούμε αυτή την αγάπη όχι μόνο στη γη, αλλά και σ΄ ολόκληρο το σύμπαν επίσης. Έτσι ο Θεός είναι μέσα μας και πανταχού παρών. Είναι η τα πάντα περικλείουσα αγάπη του Θεού αυτή που φανερώνει τον εαυτό της μέσα μας. Όταν αυτό συμβαίνει, δεν βλέπουμε καμία διαφορά μεταξύ των ανθρώπων – είναι όλοι καλοί, είναι όλοι αδέλφια μας, και τον εαυτό μας τον λογίζουμε ως τον χειρότερο των ανθρώπων, υπηρέτη κάθε κτιστού πράγματος.

Μέσα σ΄ αυτό το είδος αγάπης υπάρχουμε εν ταπεινώσει΄ η ψυχή μας είναι ειρηνευμένη και ταπεινή. Η χριστιανική τελειότητα δεν βρίσκεται στην ανάσταση των νεκρών ή στα θαύματα, αλλά στην απόλυτη ταπείνωση. Όταν φωτιζόμαστε από τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος εν τη πληρότητι της θείας αγάπης, επιζητούμε να υπηρετούμε και να βοηθάμε τους πάντες. Ακόμα κι όταν βλέπουμε ένα μικρό μυρμηγκάκι να πασχίζει, θέλουμε να το βοηθήσουμε.

Η αγάπη συνεπώς είναι θυσία. Η αγάπη θυσιάζει τον εαυτό της για τον πλησίον της.

Γέροντος Θαδδαίου της Βιτόβνιτσα

«Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας»