Έχεις Μήνυμα… (28 Ιουλίου 2015)

Κάποτε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είχε μία συζήτησι με έναν σεβάσμιο Γέροντα, ονόματι Ιώβ.

Ο Άγιος υπεστήριζε ότι όλοι: νέεοι και γέροι, άνδρες και γυναίκες, μοναχοί και λαϊκοί, μικροί και μεγάλοι, μπορούν να προσεύχονται αδιαλείπτως, επικαλούμενοι μέσα από την καρδιά τους τον Ιησού και μάλιστα με την καρδιακή λεγομένη Νοερά προσευχή.

Ο μοναχός Ιωβ είχε επίμονα στις αντιρρήσεις του και επέμενε ότι αυτό είναι έργο μόνο των μοναχών και ασκητών της «ερήμου».

Μετά την συνομιλία τους ανεχώρησε ο καθένας στο κελλάκι του. Και θέλησε ο Ιωβ να προσευχηθή και μάλιστα νοερά. Και να, πως ο Θεός εδικαίωσε τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στέλνει , λίαν φιλανθρώπως και με άπειρον αγάπη, ουρανόθεν Άγγελο, για να τον διδάξη, ως αμαθή και πείσμονα, εκείνα που δεν εγνώριζε, εκείνα που δεν του απεκαλύφθησαν και εκείνα που δεν πίστεψε από το στόμα του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τι, άραγε, να του είπε;

Όλος ανέσπερο φως ο θείος Άγγελος είπε στον μοναχό Ιωβ:

– Μην αμφιβάλλης ουδόλως, ώ πρεσβύτα Ιωβ, για όλα εκείνα που σου απεκάλυψε ο ιερός Γρηγόριος. Η καρδιακή προσευχή ανήκει σε όλους και από του νυν ούτω θα φρονής και ούτω θα ομολογής.

Πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου

«Η «Ευχή» μέσα στον κόσμο»