Κήρυγμα κι Αρχονταρίκι (2 Φεβρουαρίου 2014)

π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014

[download mp3]

π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014

[download mp3]