Κήρυγμα κι Αρχονταρίκι (12 Ιανουαρίου 2014)

π. Εμμανουήλ Κουδουμνάκης – Κήρυγμα στον Ναό
Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014

[download mp3]

π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι
Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014

[download mp3]