Διακονία (25 Αυγούστου 2013)

Η Κυριακάτικη εφημερίδα μας της Κυριακής 25 Αυγούστου 2013.

[Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]