Βίοι Αγίων (25 Αυγούστου 2013)

Οι βίοι των εορταζόντων Αγίων από 25 έως 31 Αυγούστου.

[Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.