Ομιλία με θέμα «Άσκηση και Ευχαριστία»

Ομιλία του ιερομονάχου Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανού με θέμα «Άσκηση και ευχαριστία. Πρόταση στην απελπισία του καιρού μας.» στη Σύναξη Νέων στην Αγία Κυριακή στο Βαρύπετρο στις 29 Δεκεμβρίου 2012.

[audio https://dl.dropbox.com/s/8hkluw2yimu2763/2012-12-29-%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82.mp3]

[download mp3]